środa, 15 stycznia 2014

LEKSYKON POLSKICH ARTYSTÓW KARYKATURYMoja sylwetka znalazła swoje miejsce w „Leksykonie polskich artystów karykatury”, obejmującym lata 1945 – 2013, wydanym z okazji 35. rocznicy powstania Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, w Warszawie (Warszawa 2013). Oprócz informacji obejmujących: publikacje, wystawy indywidualne i nagrody oraz udział w wystawach zbiorowych (krajowych i międzynarodowych) znalazł się jeden z moich rysunków.
Leksykon wydany pod redakcją Zygmunta Zaradkiewicza (obecnego dyrektora Muzeum Karykatury), będący efektem żmudnej pracy Działu Naukowego Opracowywania Zbiorów Muzeum Karykatury zawiera prawie 260 biogramów artystów karykatury i jest dziełem unikatowym, wydanym w nakładzie 600 egzemplarzy.
Poniżej fragmenty Leksykonu z moim biogramem i ilustracją.