poniedziałek, 4 maja 2015

Mój rysunek na World Press CartoonMój rysunek, opublikowany w 2014 roku w miesięczniku „The Warsaw Voice” (dawniej tygodniku) znalazł się w obszernym katalogu konkursu Word Press Cartoon 2015 (Portugalia), w kategorii „gag cartoon”. Na konkurs nadsyłane są prace z całego świata, które zostały już opublikowane w prasie (przesyła się oryginał rysunku i egzemplarz gazety, w której został opublikowany). Konkurs ten jest faktycznym przeglądem tego, co się na świecie publikuje w prasie.